Podstawa prawna - Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji , realizowana jest w oparciu o:

 

  •  art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);
  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

Przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa, może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez właściwe organy lub ich pracowników.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2018
Data modyfikacji : 06.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dzik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dzik Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dzik
do góry