Informacje dotyczące sposobu złożenia skargi/wniosku - Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące sposobu złożenia skargi/wniosku

Informacje dotyczące sposobu złożenia skargi/wniosku

Skargi/wnioski można składać:

 

  • listownie na adres:

   Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

        ul. 1 Maja 10

        96 - 500 Sochaczew

 

  • osobiście – w każdy wtorek od godz. 14.00 do 17.00
  • faksem – na numer: 47 70 552 71
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: kppsochaczew@ra.policja.gov.pl (warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji - nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną)

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

 

WAŻNE:

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - pozostawione będą bez rozpoznania.

 

WAŻNE:

Skargi/wniosku - nie można złożyć telefonicznie.

 

WAŻNE:

Skargi/wnioski - można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2018
Data modyfikacji : 31.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dzik Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dzik
do góry