Wezwanie do odbioru depozytu - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wezwanie do odbioru depozytu

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie Ds. 264/95, II K 113/95, wyk. dow. rzecz. 30/95.

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. nr 208, poz. 1537) wzywa osobę uprawnioną do odbioru depozytu w sprawie Ds. 264/95, II K 113/95, wyk. dow. rzecz. 30/95 dotyczącej kradzieży instalacji elektrycznej w postaci:

  • przewodów YDY koloru czarnego 3, 4, 5 - żyłowych,
  • rurek metalowych o środnicy 10 i 22 mm,
  • nakrętek i kluczy od wentyli,
  • pokrywki, rurki, kształtki żyrandola koloru żółtego metalowego.

W przypadku niepodjęcia depozytu przez uprawnionego w terminie 3 lat od ogłoszenia, depozyt podlega likwidacji.

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego
KPP Sochaczew
nadkom. Marek Jabłoński

Metryczka

Data publikacji : 29.05.2017
Data modyfikacji : 31.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dzik Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dzik
do góry