Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie.

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

ul. 1 Maja 10, 96 - 500 Sochaczew

 

Komendant  Powiatowy Policji w Sochaczewie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję inspektora pełni Katarzyna Grzegory. 

Adres mailowy: katarzyna.grzegory@ra.policja.gov.pl

Kontakt: tel. 47 70 552 53, fax. 47 70 552 72.

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Metryczka

Data publikacji : 05.06.2018
Data modyfikacji : 31.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dzik Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dzik
do góry